Bamsrudlåven Gårds-is

D01-19 Representert av Bamsrudlåven