Din stand

Velkommen som utstiller til Oslo Design Fair

Hvilke produkter ønsker du å stille ut? *

Velg produkter

Hvilken standstørrelse ønsker du?

meter
meter
kvadratmeter

Minimum standstørrelse er 12 kvadratmeter, 3x4 meter.
Vi vil etterstrebe ønsket standstørrelse men kan ikke
garantere dette.  Lengde og bredde vil kunne avvike fra din
bestilling, og du må gi beskjed dersom lengde og bredde er
absolutt for deg.

Det er kun tillatt å dekke inntil 30% av åpne sider.
Standhøyde over 2,5 m (standard høyde) må
godkjennes, kontakt teknisk konsulent.

NB! Egne regler gjelder for konseptdelen i hall C. 

Priser pr m2

Priskategori:   0-20
kvm
    21-70
kvm
    71-150
kvm
    151
> kvm
                       
Standard pris
per kvm:
  990     950     890     850
                       
Pris premium
plassering:
  1190     1150     1090     1050
                       
Pris inkl 1,5m
trevegg og lysrig,
hall B:
  1390     1350     1290     -
                       

Pris premium
plassering inkl 1,5m
trevegg og
lysrigg, hall B:

  1590     1550     1490     -
                       
Pris inkl 3m
trevegg og
lysrigg, hall C:
  1590     1550     1490     -
                       
Pris premium
plassering inkl 3m
trevegg og lysrigg,
hall C:
  1790     1750     1690     1650
                       

Konseptdel i hall C
Fremre del av hall C er vår konseptdel. Her vil stands
ha en inkludert generell belysning i lysrigg. Stands som
er tegnet inn med vegg vil ha 3 meter høye snekrede
trevegger som standard.
I Hall C har vi utstillere med skandinavisk stil, design og/eller
håndverk av høy kvalitet. Ønsker du å bli vurdert for denne
hallen må du huke av dette alternativet på påmeldingsskjemaet.
Videre vil du bli kontaktet av oss for dialog og innhenting av
nødvendig informasjon.

                                                                                                                                                                                                                     
Registreringsavgift per messe
Enkelregistrering kr 4.000
Dobbelregistrering kr 2.000

Alle priser er ekskl. MVA.
Standleien faktureres hovedutstiller i sin helhet.

Pris for medutstiller
Registreringsavgift kr 4.000

Betalingsbetingelser
-
Faktura sendes ut 2 mnd før messe
- Forfall er 14 dager fra fakturadato
- Morarenter etter gjeldene satser belastes etter forfall.

Direkte salg fra stand er ikke tillatt på Oslo Design Fair

Hvilken messe ønsker du å stille ut på:
Registrer
*) Påkrevet informasjon