Krav til kompetanse, praksis og innhold

Foredrags-sal i hall E

tidspunkt: torsdag 9. nov 10:30

Endringer i sentral godkjenning n SG om krav til kompetanse, praksis og innhold i godkjenningsområdet.

Foredrag ved: BNL/NAML

 BNL/NamBNL/Naml
Skriv ut