Hvorfor bli utstiller på SMAK 2017?

SMAK er den viktigste møteplassen for bransjen, og den ledende Nordiske messen i sitt slag

Messedeltakelsen vil gi deg:
Profilering av din bedrift og dine merkevarer
Økt salg av dine produkter/tjenester
Oppmerksomhet rundt nyheter
Mulighet for eksponering og demonstrasjon
Mulighet til å knytte kontakt med potensielle kunder
Tid til å pleie eksisterende kunder
Mulighet til å verve nye agenter og forhandlere

Målrettet markedsføring av messen:
Annonsering på print og nett
Nyhetsbrev
Sosiale medier
DM-kampanjer
Invitasjon til alle besøkende fra forrige Smak
Pressemeldinger
Redaksjonell omtale

Mål for Smak 2017 
SMAK samler hele bransjen
SMAK er en arena for nettverksbygging
SMAK bringer bransjen videre
SMAK er en arena for verdiskapning
SMAK er Nordens beste messe innenfor denne bransjen
SMAK viser frem det neste

Meld på din bedrift

Skriv ut