Fakta om SMAK 2014

Hvem var de besøkende på messen og hvilke utstillere var med i 2014? Her får du oversikten.

Hvem er de besøkende:
SMAK 2014 hadde totalt 29 165 fagbesøkende. Av disse var 5 512 innom den lukkede delen med Øl, vin & brennevin som kun var åpen for de med skjenkebevilling. På SMAK traff utstillerne de riktige kundene og kontaktpersonene; nemlig de med beslutningsmyndighet og påvirkningskraft.

På SMAK 2014 hadde 71 % av de besøkende beslutnings- og påvirkningsmulighet. Videre var det 25 % som kjøpte noe på messen og 7 av 10 sier det er sannsynlig at de kommer til å kjøpe ett eller flere produkter de har sett på messen i løpet av de neste 6 måneder.

De besøkende er beslutningstakere og påvirkere innenfor følgende næringer, og fordelingen av de besøkende innenfor næringene  

Næring
Prosentandel
Hotell, restaurant, café og catering:
  53 %
Institusjon og kantine:
  22,8 %
Uteliv:
  14,2 %
Convenience:
  10,4 %
Bakeri og konditori:   8,1 %
Dagligvare:   8,7 %
(NB! Besøkende har mulighet til å registrere seg innenfor flere næringer). 


Hvem er utstillerne:
Utstillerne på SMAK er alt fra små lokalprodusenter til store internasjonale merkevarer. Her er utstillerlisten fra forrige messe, SMAK 2014.

Utstillerne på SMAK samler vi inn under fem hovedtemaer:

Meld deg på som utstiller her. Ved spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Torill Engelberg på ten@messe.no

Skriv ut