SMAK 2017 blir en viktig arena for lokalmat og -drikke

SMAK 2017 ønsker å bidra til å løfte frem lokale mat- og drikkeprodusenter med et eget definert område innenfor lokalmat og -drikke på fagmessen.
- Forrige Smak-messe i 2014 må betegnes som en suksess for lokalmatprodusentene som var med, sier daglig leder Bernt Bucher-Johannessen i næringsorganisasjonen Hanen. Hanen er en landsdekkende organisasjon som samler rundt 460 virksomheter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge.

- SMAK 2017 er en fin arena for å vise både bredde og mangfold innenfor lokalmat- og -drikkeproduksjonen. Ved siden av at produsentene får vist frem produktene sine, er messen også et utmerket sted å knytte gode kontakter – for eksempel innenfor reiselivet, fremhever Bucher-Johannessen. 

- SMAK 2017 skal speile hele verdikjeden fra store, internasjonale merkevarer til små lokalmatprodusenter. Mange mindre produsenter trenger hjelp til å bli mer synlige. Det ønsker vi å bidra til gjennom å løfte frem disse med et eget definert område innenfor lokalmat og -drikke på SMAK 2017 - en ledende møteplass i Norden for nettverksbygging, handel og verdiskapning, sier Torill Engelberg.

- Dette vet vi vil bli stadig viktigere i årene som kommer, og det ligger et meget stort potensiale i kombinasjonen reiseliv/lokalmat. I Stortingsmelding 31 som omhandler «Garden som ressurs», er det gjort et forsøk på å tallfeste dette. I dag representerer lokalmatproduksjonen en årlig verdiskapning på 500 millioner kroner. I 2025 forventes dette tallet å ha økt til hele 10 milliarder kroner!

Nyttig kunnskap
- I tillegg til å selge produkter, er det også mye å lære på en messe som SMAK. Hva er markedet opptatt av, hvilke spørsmål ønsker potensielle kunder svar på og hva gjør andre produsenter for å lykkes? Dette er problemstillinger det er viktig å lære mer om, og som man får vite mer om ved å delta på SMAK 2017, sier Bucher-Johannessen.

Nyhet

- Denne gang får vi også med oss lokale drikkeprodusenter. Mange steder i Norge har særdeles gode forutsetninger for å produsere frukt og bær av høyeste kvalitet, og dermed også fruktdrikker av ypperste klasse. Tenk bare på all den gode cideren som produseres på Vestlandet! Nå blir også dette å finne på den delen av SMAK 2017 som er viet lokalmat- og -drikkeprodusentene. For de besøkende er jeg sikker på at dette blir et meget spennende tilbud. Nå kan vi vise et mangfold som skaper helhetlige måltidsløsninger, og vi får satt fokus på sammenhengen mellom lokalmat og opplevelsesbasert reiseliv. Samtidig gir denne kombinasjonen fantastiske muligheter for små produsenter til å vise seg frem på en god og profesjonell måte, sier Bernt Bucher-Johannessen i næringsorganisasjonen Hanen.

Mer lokalmat!
- Tilbakemeldingene fra forrige SMAK-messe viste at publikum ønsket enda større fokus på lokalmat og -drikke. Derfor er vi glade for å legge til rette for det gjennom samarbeidet med Hanen, sier Torill Engelberg, prosjektleder for SMAK 2017.

- SMAK 2017 skal speile hele verdikjeden fra store, internasjonale merkevarer til små lokalmatprodusenter. Mange mindre produsenter trenger hjelp til å bli mer synlige. Det ønsker vi å bidra til gjennom å løfte frem disse med et eget definert område innenfor lokalmat og -drikke på SMAK 2017 - en ledende møteplass i Norden for nettverksbygging, handel og verdiskapning, sier Torill Engelberg.

- Veldig bra at Hanen lager en stand som vi kan delta på, sjøl om vi enkeltvis er for små på ei slik messe. Flott at Hanen jobber direkte for våre næringsinteresser! Vi er imponert! Vi kommer til å prioritere deltagelse her ved seinere anledninger, uttalte Siv Holmeide v/ Den Glade Ku etter SMAK 2014.


Skriv ut