SEMINAR: Tett på pasienten med god matomsorg

Inspirasjonsscenen i hall E

tidspunkt: tirsdag 7. feb 13:00

Foredragsholder: Vidar Arnesen, kjøkkensjef, Oslo Universitetssykehus HF

God og sunn mat er viktig for bedre helse, gir trivsel og glede, og bedrer effekten av den behandlingen du får på sykehuset. Med visjonen Tett på pasienten med god matomsorg, var Vidar den første som innførte Matverter og matserveringskonseptet 1-2-3 server!

Vidar Arnesen OUS   

Vidar Arnesen er avdelingsleder for hovedkjøkken, matverter og kantiner i OUS. Han drifter 2 store produksjonskjøkken på Ullevål og Rikshospitalet, samt 140 postkjøkken, og har totalt 311 leveringssteder i Oslo universitetssykehus. I 2015 ble det servert 723 697 pasienter som fikk heldøgns forpleining med 3 hovedmåltider og 2 mellommåltider.

Vidar har jobbet med mat siden han begynte på kokk og stuertskolen i Sandefjord i 1973. Først som sjømann (kokk) og deretter som kokk på undervannsbåt og restaurant. Etter å ha blitt kostøkonom og gått på BI, begynte han som kjøkkensjef på Ullevål universitetssykehus i 1992. Han ble så kjøkkensjef på Oslo Universitetssykehus i 2010 da Aker, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål, Dikemark og Gaustad ble fusjonert.

Varighet 20-30 min. Ingen påmelding

Skriv ut